Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Heinrich Johann Kühl
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Trompeter
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Artilleriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Conradstrasse Hof 28, Huus Nr 1, Altona
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift E. Schreiber
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen tilfredsstillende. Da han nu ønsker og agter har Udsigt at have en Ansættelse her ved Postvæsenet, saa vilde det være for ham en særdeles Anbefaling hvis han kunde fremtræde som Eier af ovennævnte Hæderstegn.
I Haabet at det høie Kongelige Ministerium ikke vil afslaa min Bøn, tegner jeg under Vedføielse af Afskedsbeviiset og et af Herr Capitain Lønborg udstillet Vidnesbyrd

med skyldig Ærbødighed
Heinrich Johann Kühl
forhenværende Trompeter ved
Artilleriet
Altona d. 12 Mai 1878
Conradstrasse Hof 28
Huus Nr 1

Berettiget
1. Artilleriregiment, Kjøbenhavnden 16. Mai 1878
E. Schreiber
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2