Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Carl Christian Heinrich August Kahl
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Spillemand
Afdeling (f.eks Regiment) 18. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 8. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Hamburg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Hammer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn.

Undertegnede som har gjort Tjeneste som Spillemand ved  16de Infanterie-Regiments 8. Comp i Aaret 1864, ansøger herved det høie Kgl. Krigsministerium om at maatte erholde Erindringsmedaillen.
Underdanigst
Hr Carl Chr. Heinr. August Kahl

Hamburg den 16de Octbr 1877

D.Jühl

Berettiget
Hammer
Inspt.

Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2