Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Carl Christian Heinrich August Kahl
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Spillemand
Afdeling (f.eks Regiment) 16. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 8. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Hammer
Bemærkninger
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2
Yderlig tekst i ansøgningen Jeg Undertegnede  C.C.H.A. Kahl, der som Spillemand hved det 16. Infanterie Regiment, 8. Comp. har deeltaget i Feldtoget i Aaret 1864, giver herved herr P.D. Juhl i Kjøbenhavn fuldmagt til, for mig at modtage Erindrings-Medaillen for Feldtoget 1864.
Hamburg d. 16. October 1877.

Carl Christian Heinrich August Kahl.
forhenværende Spillemand