Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Matthias Hansen ( Kirkendrop)
Født (dato) 11 December 1821
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til Fra den Tid Krigen udbrød til dens Slutning
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Eskadron
Tjenestenummer Nr 68
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Kammertjener hos Enke Lensgrevinde Scheel-Plessen
Nuværende bopæl Godset "Sierhagen" i Holsten
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Freisleben
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen den mig forventet tilstaaede Medaille ønskes leveret til R. Madsen, Bud i Krigsministeriet
Dine bemærkninger til ansøgningen