Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Christian August Koch
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Jæger
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Forstærkningsjægerkorps
Kompagni, eskadron mv. 5. Kompagni
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Jæger
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Forstærkningsjægerkorps
Kompagni, eskadron mv. 5. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Retstjener og Arrestforvalter
Nuværende bopæl Segeberg i Holsten
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift F
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til det høie Kongelige Krigsministerium, Kjøbenhavn.

Undertegnede Christian August Koch, født i Byen Flensburg, der under Felttoget 1848/50 har tjent som Frivillig er afgaaet som Jæger fra Nyborgs Exercerskole d. 2. Juli 1849, deeltaget som saadanne i Slaget ved Tredericia 6. Juli 1849, dernæst tildeelt 2. Forstærknings-Jægercorps 5. Komp. perm. 24. October f.A.
Atter frivillig indtraadt den 15. Juni 1850, forfremmet til Sergeant og i denne Egenskab tildeelt Feltlazeretherne i Augustenborg og Flensborg til Enden af

Med Afskedsbeviis.

Underdanigst er herved hoslagt mit Afskedsbeviis og beder jeg naadigst at ville remittere samme.

Underdanigst
C.A. Koch
Retstjener og Arrestforvalter
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2