Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Christian August Koch
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Jæger
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Forstærkningsjægerkorps
Kompagni, eskadron mv. 5. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Retstjener og Arrestforvalter
Nuværende bopæl Segeberg i Holsten
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift F
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Felttoget og enu boer i Segeberg i Holsteen som Retstjener og Arrestforvalter som preussiskUndersaat, tillader sig underdanigst at andrage for det høie Ministerium paa at blive benaadet med den af Hs. Majestæt Kongen indstiftede Krigsmedaille.
Segeberg den 17 Marts 1876.
Underdanigst
C.M. Koch
Retstjener og Arrestforvalter

Koch Königl. Amtsgericht
betreuend Ge?

Berettiget ift. Afskedsbevis.
F
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2