Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn August Heinrich Krumm
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1863-64
Rang Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) Det Slesvigske Toldgendarmeri
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Allen 160, 2. sal, Altona
Nuværende stilling Politisergent
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiegt
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Altona, den 8 August 1877.

Sr. Königlich Dänischen Mayestät
Krigsministerium zu Kopenhagen.

Der ganz gehorsamst unterzeichnets ehemahlige königl. Corporal in der Holsteinische Grenzpolizeigendarmerie, bittet um Werleihung der von Sr. Mayestät Allerhöchst gestöfteten Krieges (Erinnrings) Medaille pro 1863/64.

Mit 6. Gesuchsachvegen,
welche geh. is?

Königlicher Krigsministerium bittet der ganz gehorsamst Unterzeichnete um Verleihung der von Sr Mayestät gestifteten Kriegs-(Erinnerungs-) Medaille nebst Verleihungs-Urkunde pro 1863/64 überricht der angeschlossenen Beweisdocumente und gestattet sich zur naheren Begrundung senier Bitte Nachstehendes ganz gehorsamst anzuführen:


Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3