Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Peder Pedersen Balun Klinge
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 9. Infanteribataljon
Rang Korporal
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Gr. Rabenstrasse 52, Ottensen ved Hamburg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848-50
Sagsbehandlers underskrift Blom
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Ottensen den 30 Marts 1876.

Ifølge Krigsministeriets Bekjendtsgjørelse fra 1 Febr. d.A. om Indstiftelsen av en Erindringsmedaille for dem, som enten i Hærens eller Flaadens Tjeneste have deeltaget i Kampene for Fædrelandet 1848-50, tillader Undertegnede sig at bede det høie Krigsministeriet at Samme ville foranledige at jeg faar udleveret en saadan Erindringsmedaille.
Til Legitimation vedlægger jeg i Afskrift mit Afskedsbeviis fra 9 Inf. Bat og bede at ville indsende Medaillen etc til mig til min nedenanførte Adresse.
Med Høiagtelse
P.P.B. Klinge
Ottensen ved Hamburg
Gr. Rabenstrasse 52

Til det høie Krigsministeriet i Kjøbenhavn

Berettiget for 1849-50
Blom

Udl. 25/4 78


Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3