Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Content Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn August Heinrich Krumm
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) Det Slesvigske Toldgendarmeri
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Politisergent
Nuværende bopæl Allen Nr 160, 2. Sal, Altona
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen merie, jetzt
Polizei-Sergeant zu
Altona
Adresse i Altona, Allen
Nr 160, 2. Etage
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3