Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Udlandet, diverse -
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Jakob Peter Jørgensen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til Januar til September 1864
Rang Flagmand
Kompagni, eskadron mv. Fregatten Jylland
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Weatherly, Carbog co, P.Box 66, Panna
Evt. land USA
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen
Weatherly 24/1 79.

Hr. Consul T. Schmidt.
Undskyld at jeg tager mig den Frihed, at skrive dem til, angaaende de Danske Krigsmedaillier, da deres Tid naturligviis er kostbar, men da jeg saa  i Skandinavien, at enhver som havde indsendt til de Danske Vaabenbrødre desangaaende skulde henvende sig til dem om samme.
Jeg var til orlogs 1864 med Fregatten Jylland Fra Januari 1864 til September samme Aar som Flagmand, Befarenhedsgrad, halvbefaren Nr 352. 2den Flagmandsbagge 2de Skifte, Dronningens Qvarters Bagbors Agtergast, mit Navn Jakob Peter Jørgensen, dersom De har faaet min Medaille vil du da bevise mig den Tjeneste at sende den til mig mender som 
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2