Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Udlandet, diverse -
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Niels Christian Jensen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Oppasser
Afdeling (f.eks Regiment) Gardehusarerne
Kompagni, eskadron mv. 2. Eskadron
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Chabense Groqurie County, Illinois Box 241
Evt. land USA
Nuværende stilling Landmand
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Chebanse
Chabense den 6 October 1879
Undskyl min Dristighed, Maa Jeg Bede Dem Godhedfuld Da jeg nu i 2 Aar har skreven til Danmark efter at have min Krigsmedalie Tilsent mig her til America og det er ikke enu lykkest mig at faa Den og jeg heller ingen Svar har faaet saa har jeg næsten opgivet haabet om at faa Den men Da jeg nu seer her i Skandinaven at der er oplag enu i Deres Consulat og di er saa Flink og tilbyder at sende medalierne til di ansøgende jeg seer at mange af mine gamle Krigs Kammerater har faaet Deres og jeg ønsker gjerne at faae min om det er muligt jeg ved ikke om den skal koste Penge eller ei da det er ikke omtalt i Skandinaven, hvis det koster noget vil jeg med Glæde sende Dem Pengene. Jeg skal her opgive mit Navn og saa jeg har staaet mit i Krigen 1848-49-50.

Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3