Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 331
Barnets navn Johanne Marie
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1808-09-11
Undernr: 787
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-09-17
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-09-21
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Compagnie Chefens Attest og Moderens Begiering til Tømmermand Hans Peters Kone i Svanegaden No 15.
Barnet efter Uds. frisk og uden Legemsf.
Pleen: med Die.
1811 den 15 Juni indfandt sig Moderen til nærv. Barn. Hun navngav sig Maren Rasmusdatter og sagde nu at være givt med Barnefaderen Musqueteer ved KMs Inf. Reg: Christen Jensen boende i Rosengaden No 439. Da hun som givt ikke troede sig berettiget til videre Understøttelse for dette hendes Barn, naar hun begjerede at faae sit Barn udleveret fra Stiftelsens Forsorg - opfyldt - altsaa  1811 den 15 Juni udtagen
Andre Bemærkninger
1808
Dec: 31 underholdt a 6 6/7 s i 102 Dage
1809
Octb 21 til Klæder   ----  0 - 64
Dec: 31 underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
Barnet
Nr 332
Barnets navn Johan Peter
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-09-07
Undernr: 774
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-09-10
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-09-22
Død (dd-mm-åååå) 1808-12-18
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begiering til Tømmermand Jens Rasmussens Kone i Rævgaden No 32.
Barnet efter Uds. frisk
Pleien med Die.
1808 den 18 December - Død

Andre Bemærkninger
1808
Dec. 3. til Klæder --- 0 - 64
Dec. 18 underholdt a 6 6/7 s: i 88 Dage