Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 341
Barnets navn Couldn't be filled
Født (dd-mm-åååå) Couldn't be filled
Undernr: Couldn't be filled
Bemærkning til udsat/udleveret
341
1808 den 23 Sep er nærværende Drengebarn født paa den Kongelige Fødselsstiftelse i Kjøbenhavn under No 824. M: Frost
den 24de Septbr 1808 ere dette Barn, uden at dets Forældre ere angivne, paa Siftelsen døbt og kaldet: Christian Carl. N.E.Øllgaard
1808 den 29 september er det afgiven til den Kongelige Pleiestiftelse.
Indkommen og udsendt efter Moderens Begjering. A. Weise
109 den 25 Martii udtagen til egen videre Forsørgelse af Moderen som navngav sig Inger Margrethe Møller. Bendz.