Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 353
Barnets navn Kirstine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1808-10-02
Undernr: 850
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-10-08
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-10-11
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Huusvertens Attest og Moderens Begjering til Bødkersvend Svitzers Kone i Storekongensgade No 235.
Barnet uden Legemsf. og frisk.
Pleiem: med Die.
1810 den 11 April - paa Landet.
Andre Bemærkninger
1808
Dec. 31 underholdt a 6 6/7 s i 82 Dage
1809
Janv. 1 - tillagt 8 sk ugentl.
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 365 Dage
Barnet
Nr 354
Barnets navn Frederik Ferdinand
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-08-16
Undernr: 716
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-08-20
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-10-14
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Snedker Gotlieb Wæbers Kone paa Skolemesterlængen No 436.
Barnetuden Legemsf. og frisk.
Pleiem: med Die.
1819 den 3 Dec indfandt sig Overgraver ved Reformeret Kirke Joh: August Justs Hustrue, i Aabenraae No 217: Hun tilkiendegav at hun for en 7 til 8 Uger siden havde modtaget efter Begjering af Moderen, nærværende Barn til Opfostring. - At denne hedde Johanne og være født i Holsteen, samt tiente i Lyngbye hos en Jøde. Bemeldte Justs Kone blev betydet at hun ei kunde vente at Stiftelsens længer betalte for dette Barn, hvortil hun svarede at det troede [kanikkelæses]. Accorderet hende Betalings [kanikkelæses] 12te Aar, hvormed hun syntes tilfreds.
Andre Bemærkninger
1808
Dec. 31 underholdt a 6 6/7 s i 79 Dage
1809
Janv. 1 tillagt 8 sk ugentl.
Febr: 25 til Klæder --- 0 - 64 sk
Dec. 31 underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
                                à 1 1/7 sk i 365 Dage

Lod til at være en skikkelig Kone