Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 369
Barnets navn Christian Ludvig
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-08-28
Undernr: 745
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-08-08
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-10-29
Morens navn Mette Marie Lassen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begjering til Soldat ved Kbvns Regmt. Anders Hansens Kone i Sophiegaden No 360.
Barnet uden Legemsf. og frisk.
Pleiem: med Die.
 1810 den 12 Nov: indfandt sig et Fruentimmer som sagde at være Moder til nævn: Barn. Hun navngav sig Mette Marie Lassen  og sagde nu at være i Egteskab Student Carsten Lund Schiødt, opholdende sig i Studiestrædet No 84 paa 3die Sal til Gaden, i hvilken Anledning hun beraab. Barnet udleveret til egen Forsørgelse. opfyldt - altsaa
1810 den 12 November udtagen
Andre Bemærkninger
1808
Dec 31 underholdt a 6 6/7 s i 64 Dage
1809
Janv 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec 31 underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
                               à 1 1/7 sk i 365 Dage
Barnet
Nr 370
Barnets navn Carl Frederik
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-09-22
Undernr: 818
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-09-24
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-10-29
Død (dd-mm-åååå) 1808-12-09
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Opsynsmand N. Christensens Attest og Moderens Begjering til Skibstømmermand Mads Mortensens Kone paa Artillerie Ridebanen Litr. O.
Barnet med svage Øine, eller frisk.
Pleiem: med Die
1808 den 9 December - Død.
Andre Bemærkninger
1808
Dec. 9. underholdt a 6 6/7 si 42 Dage