Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 395
Barnets navn Ane Cathrine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1808-10-11
Undernr: 877
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-10-15
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-11-19
Død (dd-mm-åååå) 1808-12-21
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Huusvertens Attest og Moderens Begjering til Arbeidsmand Jørgen Jørgensens Kone i Adelgaden No 206.
Barnet uden Legemsfeil og frisk
Pleiem med Die
1808 den 21 December - Død
Andre Bemærkninger
1808
Dec. 21. underholdt a 6 6/7 s i 33 Dage
Barnet
Nr 396
Barnets navn Ditlevine Albertine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1808-11-06
Undernr: 955
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-11-12
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-11-19
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Huusvertens Attest og Moderens Begjering til Skomager Meisners Kone i Storetorvegaden No 374
Barnet efter Uds. frisk.
Pleiem: med Die.
1819 den 5 Novb indfandt sig Pleiemoderen Vægter Møllers Enke i Lille Regnegade No 187 i Bagstuen. Hun tilkjendegav at have havt Barnet en 4 Aars Tid, og at hun nok vilde beholde det skjøndt Betalingen ophørte. Hun vidste intet om dets Moder eller Fader.   Accord: havde foruden Betalingen til 13 Nov eengang for alle 10 Rb, som hun modtog med Løvte at ville fremdeles forsørge Barnet siden uden at bebryde Stiftelsen eller Fattigvæsenet med samme.
Andre Bemærkninger
1808
Dec. 31 underholdt a 6 6/7 s i 43 Dage
1809
Janv: 1 - tillagt 16 sk ugtl:
Julii - 1- til Klæder --- 0 - 64 sk
Dec. 31 underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
                                à 2 2/7 sk i 365 Dage