Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 399
Barnets navn Grethe
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 13-11-1808
Undernr: 975
Døbt (dd-mm-åååå) 19-11-1808
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 23-11-1808
Død (dd-mm-åååå) 13-07-1809
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begjering til Arbeidsmand Hans Jensens Kone i Anthonistræde No 240.
Barnet efter Uds. frisk og uden Legemsfeil.
Pleim: med Die.
1809 den 13 Julii - Død.

Andre Bemærkninger
1808
Dec. 31 underholdt a 6 6/7 s i 39 Dage
1809
Janv: 1 - tillagt 16 sk ugtl.
Martz 4 - til Klæder--- 0 - 64 sk
Julii 13 - underholdt à 6 6/7 sk i 194 Dage
                                 à 2 2/7 sk i 194 Dage
Barnet
Nr 400
Barnets navn Johanne Wilhelmine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 27-08-1808
Undernr: 741
Døbt (dd-mm-åååå) 27-08-1808
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 26-11-1808
Morens navn Karen Kirstine Almgaard
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Sergeant Lunds Attest og Moderens Begjering til Smedesvend Niels Lindqvists Kone.
Barnet frisk og uden Legemsf.
Pleiem: med Die.
1810 den 13 Novbr indfandt sig et Fruentimmer som navngav sig Karen Kirstine Almgaard, boende i Vognmagergade No 68 paa 1t Sidesal. Hun tilkjendegav at være Moder til nærv. Barn, og sagde nu at være gift med Arbeidsmand Jens Larsen, samt at de begge ønskede at faae Barnet udleveret fra Stiftelsens Forsorg, da de var i den Forfatning at de uden Byrde for Stiftelsen kunde opholde det. Opfyldt - altsaa
1810 den 13 Novb. udtagen.
Andre Bemærkninger
1808
Dec.31 underholdt a 6 6/7 s i 37 Dage
1809
Maji 20 til Klæder --- 0 - 64 sk
Junii 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec: 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 214 Dage