Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 411
Barnets navn Christian Frederik
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-10-20
Undernr: 906
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-10-22
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 03-12-18+8
Morens navn Ane Charlotte Engelke
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Sergeant Olsens Attest og Moderns Begjering til Matros af 4 Div 4 Co No 64 Jeppe Nielsens Kone i Elsdyrsgaden No 48.
Barnet efter Uds. frisk og uden Legemsf.
Pleiem. med Die.
1810 den 29 Maii indfandt sig Moderen til nærv. Barn som navngav sig Ane Charlotte Engelke fra Malmøe, men været her i Byen de sidste 14 til 15 Aar og nu opholder sig hos Pleieforældrene.
 Hun tilkiendegav at hun nu agtede at reise til Sverrige til sine Forældre, eller hendes Moder, som er Huusholderske paa en Herregaard i Halland navnlig Hammerslev, der vil antage sig Barnet til  videre Forsørgelse. Hun begjerede i den Anl at faae Barnet udlev fra Stiftelsens Forsorg. Da intet ansaaes deri at være til Hinder, blev hendes Begjering opfyldt, og Barnets Døbeseddel derom paategnet.  altsaa
1810 den 29 Maii udtagen
Andre Bemærkninger
1808
Dec 31 underholdt a 6 6/7 s i 29 Dage
1809
Julii 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Nov: 18 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Dec: 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 184 Dage
Barnet
Nr 412
Barnets navn Ane Charl: Sophie
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1808-11-26
Undernr: 1021
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-11-26
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-12-03
Død (dd-mm-åååå) 1813-05-16
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Huusvertens Attest og Moderens Begjering til Arbeidsmand Frederik Nielsen Kone i Sølvgaden No 410.
Barnet efter Uds. frisk og uden Legemsf. Pleiem. med Die.
1813 den 16 Maii - Død.

Andre Bemærkninger
1808
Dec 31 underholdt a 6 6/7 s i 29 Dage
1809
Nov: 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec: 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 61 Dage