Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 427
Barnets navn Lars
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-10-31
Undernr: 938
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-11-05
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-12-19
Død (dd-mm-åååå) 1809-09-16
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Sergeant Larsens Attest og Moderens Begjering til Matros Ole Larsen Bergs Kone i Hjertensfrydgaden No 12.
Barnet uden Legemsf. og frisk
Pleiem: med Die.
1809 den 16 Septbr - Død
Andre Bemærkninger
1808
Dec. 31 underholdt a 6 6/7 s i 13 Dage
1809
April 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Septbr. 16 underholdt à 6 6/7 sk i 259 Dage
                                    à  1 1/7 sk i 169 Dage


Barnet
Nr 428
Barnets navn Ane Kirstine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1808-11-01
Undernr: 941
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-11-05
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-12-19
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begjering til Constabel Thor Andersens Kone i Rævegaden No 33.
Barnet uden Legemsf. og frisk
Pleem: uden Die.
1820 den 14 Febr. indfandt sig dette Barns nærv: Pleiemoder Arbeidsmand Niels Christensens Hustrue paa Christh i lille Amagergade No 327 paa 2den Sal til Gaarden: Hun blev betydet at Stiftelsen ei kunde vedblive at betale for dette Barn, hvortil hun svarede at hun var en fattig Kone der selv havde 2 Børn, og kunde desaarsag ikke beholde Barnet uden Hielp; dog var hun villig til at beholde det indtil det blev confirmeret naar hun beholdt det for samme som hun nu har. Kommet i Accord med hende om strax at betale hende 12 Rbr. I øvrigt tilkjendegav hun  ikkun have seet Moderen een Gang for omtrent 10 Aar siden, - at dette forekom at være et svensk Fruentimmer, og at hun forbeholdt sig at søge Fattigvæsenet om Hielp til Barnets Ophold. Givet Døbeseddel med Paategn.  Endelig erklærede hun nu at ville forlade Barnet,[kanikkelæses] hendes Fattigdom [kanikkelæses].
[kanikkelæses].

Andre Bemærkninger
1808
Dec. 31. underholdt a 6 6/7 s i 13 Dage.
1809
Junii 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Julii 2 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Nov. 25 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Dec: 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
                                  à 1 1/7 k i 214 Dage.