Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 433
Barnets navn Carl Bøysen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-12-14
Undernr: 1077
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-12-17
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-12-19
Morens navn Severine Christine Dorthea Hiorth
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Huusvertens Attest og Moderens Begjering til Tømmersvend Daudes Kone i Adelgaden No 215.
Barnet uden Legemsf. og frisk
Pleiem: med Die
1810 den 5 Maii indfandt sig Mormoderen til dette Barn Parukmagermester Frederik Hiorths Enke, boende paa Hjørnet af Gothers- og Rosenborggaden No 250 paa 2den Sal til Gaden. Hun tilkjendegav at hendes Datter Moderen til dette Barn, hedder Severine Christine Dorthea Hiorth, og nu at være gift med Kaperkaptain Johan Grove Beyer boende i Badstuestræde No 118, ved hvilken Lejlighed hun saae sig i Stand til selv at forsørge sit Barn, og derfor begjerede det udleveret fra Stiftelsens Forsorg. Da efter disse Omstændigheder intet fandtes til Hinder i det Begjerte, blev det opfyldt.   altsaa
1810 den 5 Maii udtagen.

Andre Bemærkninger
1808
Dec 31 underholdt a 6 6/7 s i 13 Dage
1809
Dec 31 underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage
Barnet
Nr 434
Barnets navn Birthe Margrethe
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1808-12-05
Undernr: 1050
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-12-10
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1808-12-20
Morens navn Ingeborg Nielsdatter
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest til Moderen Ingeborg Nielsdatter paa Chrhvn i Storekongensgaden No 86.
Barnet efter Uds. frisk
Pleiem: med Die.
1810 den 26 Martii indfandt sig Moderen til dette Barn ovenanførte Ingeborg Nieldatter og fremlagde Attest om at være ægteviet til Matros af 1 Div 3 C No 12 Anders Olsen.
Uagtet hun paa Grund deraf saae sig pligtig til selv at forsørge sit Barn, begjerede hun dog at faae Betaling for samme endnu i nogen Tid, da med de dyre Tider Vinteren endnu vedvarede
den 30 Junii udtagen fra Stiftelsens Forsorg.
1810 den 30 Junii udtagen
Andre Bemærkninger
1808
Dec. 31 underholdt a 6 6/7 s i 12 Dage
1809
Dec. 31 underholdt à 6 6/7 sk i 365 Dage.