Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 4
Barnets navn Ludvig Fredrik
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-12-30
Undernr: 1112
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-12-31
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-01-06
Morens navn Christiane Elisabeth Holst
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Arbejdsmand Diderik Larsen Ankers Hustrue, paa Christianshavn i Store Torvegade No 368.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legems Fejl.
Plejemoderen med Die.
1810 den 24 Febr. indfandt sig et Fruentimmer som sagde at være nærv: Barns Moder. Hun navngav sig Christiane Elisabeth Holst, og sagde nu at være i Egteskab med Sukkerhuussvend Jens Mortensen, boende bag Børsen No 74 paa Sukkerhuuset. Hun begjerede sit Barn udleveret til egen Forsørgelse, som blev opfyldt.     altsaa
1810 d. 24 Februarii udtagen.
1824 d 21 Aug fik Moderen - der flere Gange har været her som Ugift - Døbeseddel paa dette Barn.
1828 den 28 Marti meddelte Barn Lud. Fred. et Xpl af Døbes. Andre Bemærkninger
1809
Junii 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 360 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 214 Dage.
Barnet
Nr 5
Barnets navn Johan Peder
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-12-15
Undernr: 1082
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-12-17
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-01-06
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begiering til Konstabel Jens Hansens Hustrue i Salviegaden No 15.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legems Fejl - ej vacc.
1818nden 11 Aug. indfandt sig et Fruentimmer som navngav sig Ane Sophie Thomsen. Hun tilkjendegav a være Moder til nærv. Barn og a være givt med Snedkersvend Stobek paa Christh. i Sophiegaden No 286, men at denne ei var Barnefader.
Hun beklagede sig at være i fattige Omstændigheder, og at hun derfor / og at hendes Mand ei var Fader til nærv. Barn / begjerede Betaling endnu i nogen Tid.
1819 de 19 Jul meldte sig Dagvagt Niels Mogensens Hustrue paa Christh: i Lille Amagergade No 327 paa 2den Bagsal. Hun tilkjendegav: at Moderen til nærv: Barn som var givt med Snedker Johan Reinhard Sturbek, var bortreist med sin Mand til Bremen, men havde efterladt nærv: Barn hos hende. Hun foreviste i den Anl. en Attest fra Paskontoret om dets Rigtighed, skjøndt Attesten melder at de havde faaet Pas den 30 Jul 1818, og Moderen havde været her paa Contoret den 11 Aug s.A.. Men Plejemoderen og Barnet forklarer dette saaledes, at da de tog til Søes blev de opholdt i nogle Dage. Da Plejemoderen saaledes var bebyrdet med dette Barn, og var paanarret samme af Moderen, der sagde at komme igjen om 8te Dage, maatte hun indt. videre begjere sig Understøttele til samme. Barnet sagde at hendes Moder som meldt var borttaget, men at hendes Mand e vilde have ham med, da han ei var hans Søn
1820 den 15 Feb [kanikkelæses]
Andre Bemærkninger
1809
Junii 10 - til klæder --- 0 - 64 sk
Dec. 31 underholdt à 6 6/7 sk i 360 Dage.