Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 322
Barnets navn Anne Cathrine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1813-10-27
Undernr: 805
Døbt (dd-mm-åååå) 1813-10-30
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1813-11-03
Død (dd-mm-åååå) 1814-07-09
Morens navn Johanne Cathrine Hansen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begjering til Moderen Johanne Cathrine Hansen, i Borgergaden No 189, 3 Sal til Gaarden hos hendes Forældre Tømmersvend Peter Hansen og Hustrue.
1814 den 9de Julii Død.
Barnet
Nr 323
Barnets navn Hans Christian
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1813-10-27
Undernr: 803
Døbt (dd-mm-åååå) 1813-11-03
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1813-11-04
Død (dd-mm-åååå) 1814-01-08
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begjering til Moderen paa Guldhuset hos Dugmagermester Høyer
1814 den 8 Janv: - Død.
Andre Bemærkninger
følgende vedrører formentlig nr. 321 - Ida Marie.
1823 den 13 Jan indfandt Plejemoderen sig og atter plagede under Paaskud, at hun nu [kanikkelæses] blive skilte ved Barnet naar hun kunde faae Noget hvormed hun kunde udstyre hende i Klæder, og ifald hun ei kunde faae det maatte levere Barnet tilbage paa Stiftelsen, da det ei kunde forlanges at hun skulle gaae omkring at tigge for at opholde Barnet, hvorhos hun forsikkrede at naar hun fik Noget skulde det være sidste Gang hun skulle fortræde Stiftelsen i denne Anledning. Efter megen bitter Modsættelse [kanikkelæses] lod til at faae ondt, blev hun givet for sidste Gang 4 R.
1823 d. 29 Aug var dette slemme Menneske igjen og ville have noget til Barnet eller skilles ved det - I [kanikkelæses] Meyers og Gangk. Malmgreens Overværelse givet hende en Gang for alle 10 R - paa det udtrykkelige Vilkaar at hun ei mere maatte komme igjen.
1827 den 30 Julii var hun atter den forbandede Quinde, og afpressede mig 5 Rb til Konfirmationen. 
1827 den 3 Octobr et Brev fra Skolelærer Wamberg om at give Barnet - der selv indfandt sig - noget til Barnet - givet 1 Rb 
NB vidste i Øjeblikket ikke at dette Barn