Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 12
Barnets navn Niels Lorentzen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-11-29
Undernr: 1028
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-12-03
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-01-12
Morens navn Else Andersdatter
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering til Moderen Else Andersdatter i Store Kongensgade No .
barnet efter Udseendet frisk og uden Legemsfejl - ej vacc.
1810 den 10. Octbr meldte Moderen at hun ei ønskede Barnet udsat, men at naar hun maatte faae Penge for det endnu 1 Aar ville hun udtage det fra Stiftelsens Forsorg.
1813 den 28 April - udtagen af Moderen , de er givt med Skovløber Jens Clausen.
Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31 unerholdt à 6 6/7 sk i 354 Dage
Barnet
Nr 13
Barnets navn Carl August
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1808-12-13
Undernr: 1070
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-12-17
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-01-13
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Tømmermand ved Holmen Søren Andersens Kone i Kattegaden No 16.
Barnet efter Udseende frisk, kuns daarlige  Øjne - ej vacc.
Plejemoderen med Die.
1817 den 18 Febr indfandt sig Plejemoderen Hans Eggersen (Tømmermand ved Holmen) hans Hustrue. Hun tilkjendegav at nærv. Barn var forladt af dets Moder der boede paa Christianshavn, og at de i den Anl. ville sørge for dette Barns som deres eget.

Andre Bemærkninger
1809
April 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec: 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 353 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 275 Dage

1816 den 21 Dec. udtagen.