Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 39
Barnets navn Couldn't be filled
Født (dd-mm-åååå) Couldn't be filled
Undernr: Couldn't be filled
Bemærkning til udsat/udleveret
39/ 1809 den 22 Januar er nærværende Pigebarn født paa den Kongelige Fødselsstiftelse i Kjøbenhavn under No 51
                                                    M. Frost
den 28de Jan: 1809 er dette Barn, uden at dets Forældre ere angivne, paa Stiftelsen døbt og kaldet: Ane Dorthea
                                          N.E. Øllgaard
1809 den 28 Januari er det afgiven til den Kongelige Pleiestiftelse.
                                           A. Weile
D 6 Februari udsendt efter Begiering af Moderen der er navngivet Stine Lundqvist. 1820 den 4de Martii er med Betalingen ophørt, og Barnet overtaget til videre Forsørgelse af Helene Christine Wennerberg.