Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 48
Barnets navn Lovise
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-02-01
Undernr: 71
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-02-04
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-02-16
Morens navn Dorthea Marie Sabinsz
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering til Moderen Dorthea Marie Sabinsz i St. Pederstrædet No 121, i Kassernerne 2den Sidesal No 1.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
1820 Jan 24. indfandt sig Plejemoderen Muursvend Christian Jensen Halls Hustrue paa Skolemesterlængen No 434 paa 3die Bagsal. Hun tilkjendegav, at Moderen til nærv. Barn vel var her i Staden, men at hun ei vidste hvor; dog vidste hun at Moderen var fattig, og ei havde nogen Understøttelse for Barnet. Imidlertid vilde hun ei, skjøndt selv en fattig og aldrende Kone slaae Haanden af Barnet, men saalænge de selv havde noget dele det med Samme. Da det kan ansees at Plejemoderen ved hvor Moderen er - og at hun ei vil af med Barnet, hvilket formodes af et [kanikkelæses] Udsigende, accorderet hende Betalingen til 29 April og desud. en gang for alle 6 Rbr: Det bemærkes i øvrigt at Moderen selv havde modtaget Barnet og udsat det.

Andre Bemærkninger
1809
Dec. 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec. 31. underholdt à 6 6/7 sk i 319 Dage
                                 à 1 1/7 sk i 31 Dage
Barnet
Nr 49
Barnets navn Wilhelmine Jacobine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-02-10
Undernr: 94
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-02-11
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-02-17
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begiering til Maltgiører Christen Møllers Hustrue i St. Pedersstrædet No 123.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem. med Die.
1820 den 8 April indfandt sig Ane Sophie Aarilen en Datter af Possementsmager Aarilens Enke i Store Larsbjørnstrædet No 172 paa 1ste Bagsal. Hun tilkjendegav at nærv Barn var af hendes Søster Marie Charlotte Amalie Aaarilen - at denne boede ved Vester Vold i Sæbesyder Ruses Hus paa 1ste Sal, og at det var hendes Moder besværlig at opholde dette Barn uden Hielp.
Givet hende engang for alle 6 Rbr, hvormed hun ikke syntes utilfreds.
1820 den 16 Mai forev. Ægteskabs Beviis - at Moderen til nærv. Barn var givt med Naalemagersvend Johan Frederik Neumann - og en Attest fra Frederikshospitalet, at denne her var død den 4 Aug 1812

Andre Bemærkninger
1809
Nov: 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec: 31 underholdt à 6 6/7 sk i 318 Dage
                                à 1 1/7 sk i 61 Dage