Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 38
Barnets navn Berendt Nielsen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1809-01-14
Undernr: 28
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-01-14
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-02-04
Død (dd-mm-åååå) 1809-02-15
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begiering til Skomager Storcks Hustrue, i Balsamgaden No 463.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: med Die.
1809 den 15 Februarii - Død
Andre Bemærkninger
1809
Febr: 15 - underholdt à 6 6/7 sk i 12 Dage.
Barnet
Nr 39
Barnets navn Ane Dorothea
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-01-22
Undernr: 51
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-01-28
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-02-06
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering / Stine Lundgreen:/ ved [kanikkelæses] protokollen Nr 40 1808 til Kudsk hos Baronesse Selbye, Frantz Hansen Schiøths Hustrue, paa Vestergade No 9.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: med Die.
1820 den 22. Febr. indfandt sig Helene Wennerberg, opholdende sig i Amaliegade No 138, som Barnets nærv: Plejemoder. Hun tilkiendegav at hun intet paalideligt vidste om hendes Forældre, men havde hørt at Moderen var givt med en Militair i Helsingøer, samt at  hun var bleven Enke og i ussel Tilstand.  Videre, at hun ei kunde beholde Barnet uden Hielp til samme, enten af Stiftelsen eller fra Fattigvæsenet. Vider forklarede hun at hun nok troede at Forældrene [kanikkelæses] at Faderen var en Kapitain Seffer, og at denne havde bidraget noget til Barnet, dog ikke engang 5 Rbr, og at hun nødig vilde skilles med samme.
Under disse Omstændigheder, og med Hensyn paa at Comparentinden er dansk - at Moderen er svendsk - at hun forekommer mig lidet træsk, accorderet hende engang for alle 10 Rb, samt givet hende Døbeseddel med Paategning, at var udtaget af Helene Christine Wennerberg nu i Egteskab med Tambour ved danske Livregiment Frederik Styver. Ovenmeldte Wennerberg har selv født Børn paa Stiftelsen til hvilke hun har faaet Understøttelse uagtet hun maaske har været givt, i det mindste levet som givt. 

Andre Bemærkninger
1809
Julii 1 - tillagt 16 sk ugtl.
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 329 Dage
                                  à 2 2/7 sk i 184 Dage