Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 68
Barnets navn Maria
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-02-13
Undernr: 141
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-02-25
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-03-08
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Arbejdsmand Ole Jensens Hustrue hos Gaardmand Krille Mouresen i Sundbye Øster.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl
Plejem: med Die.
1809 den 2 October - paa Landet.
Andre Bemærkninger
1809
Julii 22 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Oct. 2 - underholdt à 6 6/7 sk i 209 Dage.
Barnet
Nr 73 forvexlet med no 69
Barnets navn Kirstine Marie
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-03-02
Undernr: 163
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-03-04
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-03-11
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begiering til Hyrekudskekarl Jørgen Gundersens Hustrue, i Magtrædet No 31.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem. med Die.
1820 den 27. Feb indfandt sig Pleiemoderen fornævnte  Gundersens Hustrue i Dybensgade No 285 paa 2den Bagsal.
Hun tilkjendegav, at naar hun maatte erholde Betaling for Barnet til dets 12te Aar vilde hun og Mand beholde de som et eget, da de nu ved at have havt det saalænge ansaae det som deres og havde fattet Kjærlighed for samme Barn, da de selv havde flere Børn kunde de ei paa anden Maade lade sig accordere.
1821 den 29 Marti indfandt sig atter Pleiemoderen Gundersens Hustrue boene som anført og blev tilkjendegivet, at der ei kunde betales længere for Barnet, men dog blev accorderet Betaling til 14 April og 6 Rbr [kanikkelæses]. Hun tilkjendegav ved denne Leilighed at Moderen hedde Beate Kirstine Borup - at hunn endnu var ugivt og tiente, men siden havde faaet et par Børn som vare døde. Videre at hun stedse havde seet til Barnet og givet noget til Klæder for samme, men at Lønnen nu ikke ville tilstrække at give noget - at hun havde lovet Moderen at sørge for Barnet til det [kanikkelæses] hvilket hun og Mand ikke trykkede sig ved da de havde fattet Kjærlighed til samme etc.
1831 d: 13 Mai fik dette Barn et Xpl af sin Døbes - for at givtes.
Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31- underholdt à6 6/7 sk i 296 Dage