Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 74
Barnets navn Ida Vallentin
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1808-11-17
Undernr: 991
Døbt (dd-mm-åååå) 1808-11-19
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-03-13
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering til Matros Anders Peter Nørstrøms Kone, i Krokedillegaden No 21.
Barnet efter Udseende frisk; nogen Saar i Hovedet - vacc.
Plejem: med die.
1809 den 18 Maji - paa Landet.
Andre Bemærkninger
1809
Maji 18 - underholdt à 6 6/7 sk i 67 Dage.
Barnet
Nr 75
Barnets navn Peder Christian
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1809-01-03
Undernr: 8
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-01-07
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-03-13
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Skrædersvend Johnsens Hustrue, i Spring-Gaden No 29.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl. ej vacc.
Plejem. med Die.
1819 den 31. Octbr indfandt sig nærv. Barns Plejemoder Matros Mogens Pedersens Enke, i Ulvegaden No 21 [kanikkelæses] til Gaden: Hun tilkjendegav, at have havt dette Barn omtrent i 5 Aar, og at til samme ei vidstes noget om dets Forældre. At denne Dreng havde en Art af Kirtelsyge, men ellers stor og stærk, hvorfor e Søn af hende som er Slagtersvend havde lovet at tage ham til sig, naar han blev hans egen, som han snart ventede.
Andre Bemærkninger
1809
Julii 17 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Sept 16 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Nov. 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec: 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 294 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 61 Dage.