Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 80
Barnets navn Johan Christian
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 12-03-1809
Undernr: 184
Døbt (dd-mm-åååå) 18-03-1809
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 19-03-1809
Morens navn Ane Malene Jørgensen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Matros Christian Holms Hustrue, i ...
Barnet meget frisk.
184 den 6te Julii indfandt sig Moderen til nærv: Barn: Hun navngav sig Ane Malene Jørgensen, og sagde nu at være i Egtestand med Tømrersvend Andreas Børresen, boende i Adelgaden No.   hvorhos hun tlkjendegav, at Matros Christian Holm, boend ei Rønne paa Bornholm i Huset No 55, havde tilbudet sig at overtage dette Barn, og opdrage det som sit eget naar han maatte faae det udleveret: Hun begierede i den Anledning at faae Barnet udleveret fra Stiftelsens Forsorg for at opfylde hans Begiering, da hun, som givt med en Anden end Barnefaderen, ei selv kunde paatage sig Barnets Opdragelse. Opfyldte hendes Begiering, og derom paategnet Døbesedelen. 
Altsaa
1814 den 6 Julii udtagen. 
Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 288 Dage.
Barnet
Nr 81
Barnets navn Jens
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 09-12-1808
Undernr: 1060
Døbt (dd-mm-åååå) 10-12-1808
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 20-03-1809
Død (dd-mm-åååå) 06-07-1812
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begiering til Matros Børre Hansens Hustrue i Timiansgaden No 7.
Barnet har været daarlig; men seer nu frisk ud. - ej vacc.
1812 den 6 Julii - Død


Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 287 Dage