Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 92
Barnets navn Carl Ferdinand
Køn drreng
Født (dd-mm-åååå) 1809-03-18
Undernr: 198
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-03-18
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-03-25
Morens navn Cicilie Marie Hansen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Baadsmand Adam Møllers Kone, i Prindsensgade paa Chavn No 309.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: med Die.
Moderen tjente Madame Schall ved Theatret; Efterat være kommen af denne sin Tjeneste skal hun have taget barnet til sig, og ei været at finde: Betalingen for for samme maae altsaa ophøre.
1814 den 3 Julii udtagen.
1819 den 29 Sept indf. sig Moderen til nærv: Barn: Hun navngav sig Cicilie Marie Hansen i Aabenraae No 218 hos hendes Syster Mad. Hartings, og paa Forlangende fik Barnets Døbeseddel.
Andre Bemærkninger
1809
Martz 25 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 282 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 282 Dage.
Barnet
Nr 93
Barnets navn Antonette Marie
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-03-21
Undernr: 210
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-03-25
Morens navn Karen Nicoline Lundegaard
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Arbejdsmand Anders Hansens Hustrue, i Lavendelstrædet No 82.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: med Die.
1809 den 12 April meldte sig Moderen til dette Barn og navngav sig Karen Nicoline Lundegaard. Hun begjerede at Barnet maatte opholdes her i Byen til det var Aar, da hun saa vilde udtage det fra Stiftelsens Forsorg. Videre sagde hun, at hun nu agtede sig til Fyen, og at hun til sin Tiid skulde besørge det modtagen.  1812 den 1 Aug meldte Plejemoderen at Faderen til nærv: Barn var hidkommen, at han hedde Peter Jacob Titchen fra                               Brændeschousgaard ved Svendborg i Fyen, og at han nu var givt med dets Moder, og de desaarsag ønskede Barnet udleveret fra Stiftelsens Forsorg.   Da intet fandtes til Hinder imod det Begjerte, skete det.
1812 den 1 Augusti udtagen.
Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 280 Dage