Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 104
Barnets navn Ane Cathrine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 24-03-1809
Undernr: 218
Døbt (dd-mm-åååå) 25-03-1809
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 04-04-1809
Morens navn Anne Dorthea Rummel
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderns Begiering til Sømand Jens Jensens Hustrue i Toldbodgaden i Kielderen No 53.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem. med Die.
1818 den 15 Augusti er med Betalingen ophørt. Moderen nangivet Anne Dorthea Rummel. En Seddel blev lovet med Barnets og Moderens Navne, med Sigende at Faderen havde taget Barnet og [kanikkelæses], og dermed var reist til Engeland.
1822 den 30 Martii indfandt sig et Mandfolk som sagde at være nærværende Barns Fader.
1826 den 11 Aug indfandt sig Skoemager Langbergs Hustrue i [kanikkelæses]gaden No 164 i Kjelderen, efter Kobbersmed Mathiesens Hustrues Anmodning / i samme Gade No 163 i Stuen / og fik nærv Barns Døbeseddel, for at sende til Rusland, hvor nærv Anne Cathrine skal være, og behøve Attesten til sit forestaaende Givtermaal.

Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 272 Dage.
Barnet
Nr 105
Barnets navn Johanne Marie
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 28-03-1809
Undernr: 232
Døbt (dd-mm-åååå) 01-04-1809
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 04-04-1809
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budet Hansens Attest til Konstabel Johan Adam Hegners Hustrue, i Tulipangaden No 13.
Barnet efter Udseende fris og uden Legemsfejl.
Plejem: med Die.
1809 den 26 Maji - paa Landet.
Andre Bemærkninger
1809
Maji 26 - underholdt à 6 6/7 sk i 53 Dage.