Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 136
Barnets navn Helene Marie
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 25-02-1809
Undernr: 147
Døbt (dd-mm-åååå) 25-02-1809
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 22-04-1809
Morens navn Sophie Olsen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Staldkarl Jens Christensens Hustru, i Filosofgangen No 248.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl - ej vacc.
Plejem: ingen Die.
1815, d: 30 Decbr. udtagen
1819 den 16 April indfandt sig Moderen til nærv. Barn; Hun navngav sig Sophie Olsen og sagde nu at være i Egteskab med Snedkersvend Johan Frederik Besthorn i Store Larsbiørnstr: No 173 paa 1ste Bagsal, hvorhos hun begjerede Barnets Døbeseddel, som blev hende meddelt.
Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 254 Dage.
Barnet
Nr 137
Barnets navn Johanne Jacobine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 15-03-1809
Undernr: 190
Døbt (dd-mm-åååå) 18-03-1809
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 22-04-1809
Morens navn Cathrine Bergenstok
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering til Moderen Cathrine Bergenstok, i Adelgaden No 235, 1ste Bagsal.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl - ej vacc.
1810 den 4 Novbr tilkjendegav ovennævnte Cathrine Bergenstok, boende paa Skolemesterlængen No 5, nu at være gift med Tambour ved Khs Regimentet Johan Milde, og i den Anledning begjerede dette sit Barn udleveret fra Stiftelsens Forsorg.
Opfyldt, - altsaa
1810 den 4 November udtagen

Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 254 Dage