Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 154
Barnets navn Christiane
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 17-04-1809
Undernr: 305
Døbt (dd-mm-åååå) 22-04-1809
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 01-05-1809
Død (dd-mm-åååå) 16-05-1809
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Matros Jørgen Poulsens Hustrue, i Ulkegaden No 7.
Barnet efter Udseende frisk; har Ringorme i Ansigtet.
Plejem: med Die.
1809 den 16 Maji - Død
Andre Bemærkninger
1809
Maji 16 - underholdt à 6 6/7 sk i 16 Dage.
Barnet
Nr 155
Barnets navn Ane Kirstine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 21-04-1809
Undernr: 327
Døbt (dd-mm-åååå) 22-04-1809
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 01-05-1809
Død (dd-mm-åååå) 10-09-1810
Morens navn Ida Magrethe Hansen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Sukkerhussvend Sven Olsens Hustrue, i Rosengaden No 438.
Barnet daarlige Øjne.
Plejem: med Die.
1810 den 24 Aug: meldte sig som Moder til nærv: Barn et Fruentimmer som navngav sig Ida Magrethe Hansen tjenende hos Gen: Krigsk: Aagesen paa Hiørnet af Tornebuske- og Rosenborg-Gaden No -- og begierte sit Navn paategnet paa Barnets Døbeseddel, til Beviis om at hun var dets Moder, da hun havde indklaget som Barnefader for Magistraten, for af ham at erholde [kanikkelæses] Erstatning eller noget til Barnets Ophold. Paategnet Døbeseddelen at hun havde meldt sig som dets Moder.
1810 den 10 Septbr. - Død.
Andre Bemærkninger
1809
Junii 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Nov. 11 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 245 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 214 Dage.