Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 166
Barnets navn August Weiser
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1809-03-27
Undernr: 230
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-04-01
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-05-12
Morens navn Kirstine Marg. Sebak
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering / Marie Aspalia Flor/ til Tøjmager Brincks Kone, i Teglgaardstrædet No 198.
Barnet sund og frisk - ej vacc.
Plejem: med Die.
1819 d. 27 Septbr. indfandt sig Plejemoderen ovennævnte Brincks Hustrue i Pederhvidtfeldstr. No 94 paa 1ste Sal til Gaden.: Hun tilkjendegav at Moderen var fra Holsteen - at hun hedte Kirstine Marg Sebak at hun er givt med en Muursvend, der er reist til Fyen. Men at hun hverken af Fader eller Moder havde nogen Understøttelse, eller vidste Stedet hvor de vare. Videre at Moderen har en Syster her i Staden, som er givt med en Møllersvend, men hvad denne hedder, eller hvor de bor vidste hun ikke. Skjøndt hendes Leilighed ikke var god erklærede hun dog, at naar hun fik Stiftelsens Betaling for Barnet til dets 11te Aar, vilde hun udtage det fra Stiftelsens Forsorg, dog forbeholdt hun sig til den Tid nærmere at erklære sig. Boer i Rigensgade No 74 paa 2den Bagsal i Gaarden.
Andre Bemærkninger
1809
Dec: 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 234 Dage.
Barnet
Nr 167
Barnets navn Christian Jørgen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1809-05-03
Undernr: 368
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-05-06
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-05-12
Død (dd-mm-åååå) 1809-05-29
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Skomager Olsens Hustrue, i Prindsensgade ved Nyboder No 372.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: med Die.
1809 den 29 Maji - Død.
Andre Bemærkninger
1809
Maji 29 - underholdt à 6 6/7 sk i 18 Dage.