Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 170
Barnets navn Peder Wilhelm Schytte
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1809-05-06
Undernr: 379
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-05-06
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-05-13
Morens navn Cathrine Christensen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Snedker Hans Jørgen Emkens Kone, paa Toldbodpladsen Lit: T.
Barnet lidet og daarligt.
Plejem: med Die.
1819 den 23 Junii indfandt sig Plejemoderen til nærv: Barn: Hun tilkjendegav at Moderen var reist til Vestindien, og ei lod høre fra sig, imidlertid var hun villig til, naar hun kunde erholde Betaling af Stiftelsen til Mikkelsdag, at udtage Barnet fra Stiftelsens Forsorg, til hvilken Tid hun agtede at reise til sin Familie i Jydland. Videre at Moderen hedde Cathrine Christensen.
1828 den 9 Aug - en Løverdag - og plagede om en Attest angaaende at Barnet har været hos anførte dets Plejemoder i heele Tiden. Meddelt, at det har været fra Udsættelsen til dets Ophør 23 Juni 1819 - men siden lovet Betaling til 20 Sep 1820 - som den meddelte Døbeseddel lyder paa at der er betalt til.
Noget gaadefuldt - at paa Døbes. staaer 20 Sept 1820 - men tillige betalt aparte 15 Rbr.


Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 s i 233 Dage
Barnet
Nr 171
Barnets navn Fredrik
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1809-03-24
Undernr: 225
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-03-25
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-05-15
Død (dd-mm-åååå) 1810-01-27
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Konstabel Lars Christensens Hustrue, paa Hiortelængen No 8.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: med Die.
1810 den 27 Janv: - Død.

Andre Bemærkninger
1809
Aug. 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Aug. 12 - til Klæde --- 0 - 64 sk
Dec. 16 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Dec. 31- underholdt à 6 6/7 sk i 231 Dage
                                 à 1 1/7 sk i 153 Dage.