Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 182
Barnets navn Ane Kirstine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-04-22
Undernr: 332
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-04-29
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-05-23
Morens navn Ane Sophie Hansen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Tømmermand Andreas Petersens Hustrue, i Hanegaden No 14.
Barnet efter Udseende frisk; har nogle Ringorme.
Plejem: med Die.
1811 den 16 Febr: indfandt sig nærv: Barns Moder: Hun navngav sig Ane Sophie Hansen tjenende hos Meubelhandler N[kanikkelæses] paa gl. Torv No: og derhos tilkjendegav at hun ønskede sit Barn udleveret til Buntmager Carl Ludvig Rebsinkij boende i Gottersgaden No 28 + som havde lovet at overtage og forsørge Barnet som deres eget.  altsaa
1811 den 16 Febr udtagen.
+ der selv var tilstæde.
1822 den 14 Maii fik Buntmager Ribsinskij en Døbeseddel paa Barnet.
Andre Bemærkninger
1809
Maji 23 - tillagt 8 sk ugtl.
Aug: 19 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Dec: 9 - til Klæder --- 0 - 64 sk
Dec: 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 223 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 223 Dage.

Barnet
Nr 183
Barnets navn Dorothea Henriette
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-04-25
Undernr: 339
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-04-29
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-05-24
Morens navn Dorthea Sohie Købnes
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering Dorthea Sophie Købnes' til Bager Henrich Clausen, paa Hiortelængen No 157.
Barnet efter Udseende frisk, har haft daarlige Øjne. - ej vacc.
Plejem: med Die.

See videre No 918/1804 Carl Frederik af udsatte Børn paa Landet.
Andre Bemærkninger
1809
Dec: 31. - underholdt à 6 6/7 sk i 222 Dage