Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 24
Barnets navn Lars Christian Simonsen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 15-01-1811
Undernr: 47
Døbt (dd-mm-åååå) 19-01-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 22-01-1811
Morens navn Bodille Marie Ryberg
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Mursvend Hans Olsens Hustrue i Dronningensgade No 265.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1817 den 15. Marts indfandt sig Bodille Marie Ryberg op tilkjendegav at være Moder til nærv: Barn, og at hun skjøndt ei endnu givt ville fritage Stiftelsen for videre Byrde af samme. Hun opholder sig i Dron Tverg: No 153, 2den Bagsal.
Leveret hende Døbeseddel.  altsaa
1817 den 15 Martii udtagen.
Barnet
Nr 25
Barnets navn Klarentine Maria
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 04-10-1810
Undernr: 868
Døbt (dd-mm-åååå) 06-10-1810
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 23-01-1811
Morens navn Cathrine Margrethe Lehmann
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering til Arbejdsmand Morten Stendrups Hustrue, i Smallegaden No 9 paa Frederiksberg.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1820 den 21. Octbr indfandt sig et Fruentimmer som sgade at være nærv Barns Bedstemoder - at hendes Mand var Sergeant ved Norske Livregiment og hedde Conrad Lehmann - at Barnets Moder hedde Cathrine Margrethe Lehmann, og boer i Slippen No 161, paa 2den Sal til Gaden hos hende - at hun Moderen var svagelig [kanikkelæses]