Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 60
Barnets navn Louise
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 26-01-1811
Undernr: 81
Døbt (dd-mm-åååå) 02-02-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 19-02-1811
Død (dd-mm-åååå) 27-04-1811
Morens navn Engel Katrine Gyllick
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering til Moderen Engel Katrine Gyllick i Møllergaden No 252 i Kielderen.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har ingen Die.
1811 den 27 April - Død.
Barnet
Nr 61
Barnets navn Karen Katrine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 07-02-1811
Undernr: 118
Døbt (dd-mm-åååå) 09-02-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 19-02-1811
Morens navn Karen Cathrine Andersdatter
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Skibstømmermand Hans Christian Hansens Hustrue i Sophiegaden No 340.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
1819 den 26 Martii indfandt sig et Fruentimmer, som navngav sig Karen Cathrine Andersdatter, er 42 Aar, fra Wester Marie Sogn paa Bornholm, og været her i Landet i 15 til 16 Aar, og i den Tid heri Staden, opholdende sig paa Christianshavn i Sophiegaden No 346 paa 2de Sidesal:
Hun tilkjendegav at hun endnu var ugivt, og at hun ernærede sig ved Vask, Syning og Dagarbejde - men at hun var i Forbindelse med en Skoemagersvend, med hvem hun ventede at komme i Egteskab, naar denne kommer Hjem fra en Reise han har giort paa [kanikkelæses], hvilket hun ventede vilde skee med det første.  1820 den 25 Martii indfandt hun sig atter - og modtog 6 Rbr engang for alle, og fik Barnets Døbeseddel med Paategning.