Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 68
Barnets navn Frederike Mathilde
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 18-02-1811
Undernr: 138
Døbt (dd-mm-åååå) 23-02-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 01-03-1811
Død (dd-mm-åååå) 08-03-1811
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Matros Christ: Ulr: Soelbergs Hustrue, i Delfingaden No 34.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1811 den 8 Martz - Død.
Barnet
Nr 69
Barnets navn Johan Jochum
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 17-02-1811
Undernr: 135
Døbt (dd-mm-åååå) 23-02-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 04-03-1811
Morens navn Ane Kirstine Valentin
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering til Moderen Ane Kirstine Valentin paa Skolemesterlængen No 236.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
1820 den 19 Mai indfandt Moderen forn A:K: Valentin sig. Hun tilkg: at opholde sig i Borgergaden No 190, paa 2de Sal til Gaarden /Nordstierne kaldet/ - at hun endnu var ugivt - at hun havde foruden dette endnu 2de Børn som ei vare fødte paa Stiftelsen, hvoraf den ene var døbt i [kanikkelæses], og den anden i Garnison Kirke - at alle 3 Børn vare ved Smedesvend Frederik Mathiesen - at denne for 3 til 4 Aar siden var reist her fra Byen, uden at hun vidste hvorhen. At hun ernærede sig og Børnene ved Syning og Dagarbeide - og at nærv Barn ogsaa erhvervede noget ved at træde Blæsebelg hos en Smed - at det de kunde erhverve ikke var tilstrækkelig uden til det usleste Ophold, men hun vilde nødig bebyrde Fattigvæsenet, og derfor gierne vilde skaane sig. Betydet hende at Stiftelsen ei kunde vedblive at betale for Barnet, og at hun desaarsag maatte være betænkt paa at Betalingen ophørte, hvortil hun sv. at hun haabede at erholde Betaling det længste muligt etc.
Tilstaaet til Barnet fyldte sit 10de Aar, og 10 Rbr a parte, eller i Douceur