Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 82
Barnets navn Vilhelmine Augusta
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1811-03-03
Undernr: 171
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-03-09
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-03-11
Morens navn Cicilie Dorthea Hahn
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Underofficer ved det holst. Inf. Reg. Frederik Mähls Hustrue, i lille Regnegade No 184.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1813 den 24 Dec. indfandt sig Moderen til nærv: Barn. Hun navngav sig Cicilie Dorthea Hahn, opholdende sig i Borgergaden No 106 paa 3die Bagsal, og sagde nu at være givt med August Markgrat, Underofficer ved det holt: Jæger Kompagnie. Men da denne nu er gaaet til Armeen ved Holsteen kunne hun ei endnu selv forsørge Barnet og derfor begjerede at maatte indtil videre erholde Stiftelsens Betaling. Tilstaaet Betaling til 31 Dec 1814.  altsaa
1814 den 31 Dec. udtagen
NB den vi Mai 1814 er Moderen betalt forud til 31 Dec, i Anl af at hun reiste til Holsteen, og erlagde om [kanikkelæses].
Barnet
Nr 83
Barnets navn Johan Martin
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1811-02-17
Undernr: 136
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-02-23
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-03-13
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Arbejdsmand Stenbergs Hustrue, i store Kongensgade No 265.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl - ej vacc:
Plejem: har Die.