Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 102
Barnets navn Frederik
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 17-03-1811
Undernr: 213
Døbt (dd-mm-åååå) 23-03-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 29-03-1811
Morens navn Stine Olsdatter
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Arbejdsmand Rasmus Jesens Hustrue, i Magstrædet No 37.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har ingen Die.
1812 d. 12 April indfandt sig Ane Sophie Kirstnersdatter Arbejdsmand Lars Olsens Hustrue boende ved Stranden hos Vertshusholder Otte, og tilkjendegav, at da hun og Moderen til nærv: Barn var opfødte Børn sammen, havde hun tænkt at ville tage dette Barn til Opfostring for Betaling; men da Præsten har nægtet hende Attest, ville hun af Godhed for Moderen der ligger syg, tage det uden Betaling. Moderen sagde hun hedde Stine Olsdatter og var Enke efter Skoemagermester Hendrik Jørgensen i Kiøge, og boede ved Stranden hos Vertshusholder Otte - Fremdeles at Moderen kun havde været Enke ½ Aar, var i god Forfatning, og havde riig Familie, samt et par store Sønner, som fortsatte ders Faders Porfession, og at hun boede ved Vesterport hos en Verthusmand som hedder Gemynthe. Under Betingelse at det var med Moderens Samtykke at hun overtog Barnet, samt at hendes Andragende var rigtig, blev Barnet hende udleveret, og Døbesedlen derom paategnet.  altsaa
1811 d. 12 April udtagen
Barnet
Nr 103
Barnets navn Hans Schmidt (tvill:)
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 19-03-1811
Undernr: 221
Døbt (dd-mm-åååå) 23-03-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 29-03-1811
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Snedkersvend Christopher Lindeblads Hustrue, i Rosengaden No 147, 2den Bagsal.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1811 d: 10 Junii udsat paa Lander under No 22.