Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 106
Barnets navn Birgitte Maria
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1811-03-18
Undernr: 218
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-03-23
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-03-30
Død (dd-mm-åååå) 1811-06-29
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Maler Jacob Andr: Lynges Hustrue i Dronningensgade No 248.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1811 d: 29 Junii. Død.
Barnet
Nr 107
Barnets navn Petrine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1811-03-18
Undernr: 220
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-03-23
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-03-30
Morens navn Cathrine Bech
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Grenader ved Kbhavns Inf. Reg. Henrik Cræmens Hustrue, i Rosengaden No 440.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1817 den 19 April indfandt sig et Fruentimmer, som sagde at være Moder til nærv. Barn. Hun navngav sig Cathrine Bech, tienende paa store Kjøbmagergade No 16 paa 1ste Sal hos Grosserer Mariboe, og sagde nu til 1ste Maii at indlade sig Egteskab med Barnefaderen Peter Giervig, Tjener hos Etatsraad Ryberg, i hvilken Anl hun begjerede sig Barnets Døbeseddel udleveret.
altsaa 1817 den 19 April udtagen
1817 den 15 Maii meldte sig Moderen til nærv. Barn Cathrine Bech, tilligemed Faderen Peter Gervig, og udbad sig Døbesedlen ombyttet saa at de i stædet for den givne for Ugivte maatte faae En for Givte, da de nu indlod sig i Egteskab, der blev dem meddeelt.