Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 120
Barnets navn Johan Peter
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 28-03-1811
Undernr: 248
Døbt (dd-mm-åååå) 30-03-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 08-04-1811
Død (dd-mm-åååå) 12-09-1811
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Mursvend Tobias Meijers Hustrue i Sophiegaden No 352 paa Chavn.
Barnet er fra Fødselen daarligt
Plejem: har Die.
1811 d: 12 September Død.
Barnet
Nr 121
Barnets navn Karen
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 30-03-1811
Undernr: 258
Døbt (dd-mm-åååå) 30-03-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 08-04-1811
Morens navn Marie Jensdatter Mørck
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Kudsk Frantz Hansen Schiøths Hustrue i Dronningenstvergade No 351.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1811 den 12 Maii indfandt sig Moderen til nærv: Barn. Hun navngav sig Marie Jensdatter Mørck opholdende sig i [kanikkelæses]gaden hos Jean de Connich, og derhos tilkjendegav, at hun og Barnefaderen vare blevne enige om selv at forsørge deres Barn, og derfor begjerede det udleveret fra Stiftelsens Forsorg.
Han er Gaardskarl sammesteds og hedder Christen Christensen Tholstrup. Videre, at de om faa Dage ventede at faae Bryllup og blive Portnerfolk hos bem. Jean de Connich. - opfyldt - altsaa
1811 d: 19 Maii udtagen.