Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 138
Barnets navn Christian
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 04-03-1811
Undernr: 174
Døbt (dd-mm-åååå) 09-03-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 23-04-1811
Morens navn Augustine Olsdatter
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering til Moderen Augustine Olsdatter, i Kokkegaden No 445, 1ste Sal.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl - ej vacc:
1814 den 9de Aug indfandt sig Cathrine Marie Jacobsen, i Egteskab med Skrædermester og borgerlig Artillerist Peder Weldner, boende i store Kanikestrædet No 30, og fremlagde en skrivtlig Tilstaaelse fra nærv: Barns Moder at hun overdrog dem dette sit Barn til videre Raadighed og Forsørgelse; hvorhos hun i Anl. af en agtende Reise til Tydskland begjerede at erholde Betalingen for samme til 11te Martii 1815, da der ei forlangtes videre.  Tilstaaet og opfyldt det Begierte.  altsaa
1815 den 11 Martii udtagen
Barnet
Nr 139
Barnets navn Andreas Jørgensen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 10-04-1811
Undernr: 306
Døbt (dd-mm-åååå) 13-04-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 23-04-1811
Død (dd-mm-åååå) 25-06-1811
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til enrulleret Matros Christian Jørgensens Hustrue, i Hiortensfrydgaden No 16.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1811 d: 25 Junii Død.