Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 148
Barnets navn Caroline Drejer
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 27-04-1811
Undernr: 371
Døbt (dd-mm-åååå) 28-04-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 01-05-1811
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering og Budets Attest til Tømmermand Nicolaj Kampmanns/ Panckmans Hustrue, i Elsdyrsgaden No 14.
Barnet frisk.
Plejem: har ingen Die.
1820 den 8 Febr indfandt sig Plejemoderen fornævnte Kampmans Hustrue, i Delphingaden No 32. Hun tilkjendegav, at et Fruentimmer vel for 8 Aar siden havde interesseret sig for Barnet, men uden at sige at hun var Moderen, og at dette skal være reist til Holsteen uden at hun weed hvor, eller siden har hørt fra hende, eller Andre som har vildet tage sig af Barnet. Imidlertid havde hun og Mand fattet Kjærlighed for Barnet, og nok ville beholde det, naar de kunde erholde nogen Hielp til dets Opdragelse. Aftalt at hun kommer igjen, naar det er 10 Aar, for at treffe Accordt.
1820 den 6 Maii meldte Plejemoderen sig atter, og erklærede, at hun og Mand ingenlunde vilde skille sig ved Barnet, men at det faldt dem vanskelig at føde og klæde for intet. Imidlertid skulle de ei see paa at faae noget for dets Ophold, naar de kunde faae noget til dets Klæder. Betydet hende at Barnet nu var 10 Aar, og at Stiftelsen ifølge en antagen Regel ei betalte videre i nogen Henseende for Barnet - dog blev hun acc: engang for alle 10 R.
begjert ifald Moderen skulde melde sig - at indfinde sig i Delphing No 32.
Barnet
Nr 149
Barnets navn Otto Christoffersen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 03-05-1810
Undernr: 398
Døbt (dd-mm-åååå) 05-05-1810
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 01-05-1811
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering og Budets Attest til Arbejdsmand Hans Schous Hustrue paa Toldbodpladsen Lit: C.
Barnet har svagt Bryst.
Plejem: har ingen Die.