Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 144
Barnets navn Niels Frederik
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 18-04-1811
Undernr: 347
Døbt (dd-mm-åååå) 21-04-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 30-04-1811
Morens navn Johanne Magdalene Møller
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Postementmager Diderik Kierstens Enke i Hyskenstrædet No 147.
Barnet frisk.
Plejem: har ingen Die.
1820 den 14 Aug indfandt sig et Fruentimmer som sagde at være nærv Barns Moder tilkjendegav at hedde Johanne Magdalene Møller, 36 Aar, født og bestandig opholdt sig her i Staden, hos hendes Syster Bødkersvend Andreas Mohrs Hustrue paa Skolemesterlængen No 434, paa 1de Bagsal. Hun blev betydet at Stiftelsen ei kunde vedblive at betale for Barnet, og at hun desaarsag maatte være betænkt paa at Betalingen ophørte. Beklaget sig at hun ei havde andet at opholde sig af end ved Dagarbejde etc. Tilstaaet hende Betaling til Flyttetiden og da lidt til Huusleje.
Barnet
Nr 145
Barnets navn Johannes
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 20-06-1810
Undernr: 569
Døbt (dd-mm-åååå) 23-06-1810
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 30-04-1811
Død (dd-mm-åååå) 14-07-1812
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Matros 1 Div: 5 C: No 19 Magnus Ibsens Hustrue, i Løvegaden No 4.
Barnet frisk.
Plejem: har ingen Die.
1812 den 14 Julii - Død.
Andre Bemærkninger