Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 158
Barnets navn Jacob
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1811-04-26
Undernr: 379
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-04-29
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-05-04
Morens navn Marie Cathrine Petersen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Arbejdsmand Michel Mortensens Hustrue, i Amagergaden No 318.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1820 den 8 Martii indfandt sig Moderen til nærv. Barn. Hun navngav sig Marie Cathrine Petersen, i store Regnegade No 290 i Kjelderen, hvor hun er hos[kanikkelæses]
Videre at hun var Enke efter Skoemagermester Lars Jensen, som hun ægtede for 7 Aar siden, men som døde for 1 Aar og 3 Maaneder siden, med hvem hun har 2 Børn. Da det blev bebrejdet hende, at hun ei som givt havde taget Barnet til sig, svarede hun, at det maatte hun ikke for hendes Mand, da han ei var dets Fader.
Hun beklagede at hun ei kunde forsørge Barnet uden Hielp, og sagde, at hun ønskede det maatte blive udsat paa Landet. Forklarede hende, at naar Børn var for gamle som det nærværende, kunde det ei faaes udsat paa Landet, og da hun ved at tie stille saa lang Tid og trække Penge for samme, havde hindret at det ei er bleven udsat, maatte hun bøde derfor. Men naar hun ei paa anden Maade kunde forsørge Barnet maatte hun henvende sig til Fattigvæsenet. Tilstaaet hende for det første endnu Betaling til St Hans Dag.
1822 d 21 Febr faaet sin Døbes paategner Moderens Navn etc.
1829 den 9 Janv sendt [kanikkelæses] Treschou en Døbeattest efter Forlangende.
Barnet
Nr 159
Barnets navn Jørgen Nielsen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1811-04-12
Undernr: 316
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-04-13
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-05-06
Død (dd-mm-åååå) 1811-07-20
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering og Budets Attest til Arbejdsmand Bolle Andersens Hustrue, i lille Kongensgade No 98 paa Chavn.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1811 d: 20 Julii - Død.