Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 172
Barnets navn Ane Katrine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 23-04-1811
Undernr: 367
Døbt (dd-mm-åååå) 29-04-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 14-05-1811
Død (dd-mm-åååå) 08-01-1812
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Matros af 2 Div: 2 C: No 46 Casper Frederiks Hustrue i Svanegaden No 3, første Bagsal.
Barnet efter Udseende frisk - ej vacc:
Plejem: har Die.
1812 den 8 Janv: Død.
Barnet
Nr 173
Barnets navn Caroline
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 27-04-1811
Undernr: 384
Døbt (dd-mm-åååå) 29-04-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 15-05-1811
Morens navn Ane Johanne Sørensen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begiering til Bogtrykkersvend Hedselholdts Hustrue, i Compagniestrædet No 72, 3die Bagsal.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Plejem: har Die.
1811 den 21 Septbr indfandt sig Moderen til nærv: Barn: Hun navngav sig Ane Johanne Sørensen, opholdende sig i Raadhuusstrædet No 45 hos Hofbogtr: Møllers;   Hvorhos tilkjendegav at hun ved Hielp af Niels Wibel og Hustrue i Lundbye ved Wordingborg, som er hendes Barnefaders Forældre, saae sig i Stand til selv at opholde sit Barn, og derfore begjerede det udleveret fra Stiftelsens Forsorg. Da bemeldte Niels Wibels Hustrue var tilstæde og erklærede at dette forholdt sig rigtig, blev Barnet udleveret til forn: dets Moder
altsaa 1811 den 21 September udtagen