Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 236
Barnets navn Rasmus Peter
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1811-06-20
Undernr: 563
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-06-22
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-07-05
Moderens nr 561
Morens navn Margrethe Kirstine Petersen
Bemærkning til udsat/udleveret
(blanket): 236/1811 den 20de Junii er nærværende Drengebarn født paa den kongelige Fødselsstiftelse i Kjøbenhavn, og giver Nr. 563.
Den 22 Junii 1811 eer dette Barn, uden at dets Forældre ere angivne, på Stiftelsen døbt og kaldet Rasmus Peter.
1811 den 5te Julii til Moderen ( ) 1818 den 26 December er med Bet. ophørt.
Khavn den 10 Maii 1830 Bendtz
Moderen Nr 561  3½ R navngivet Margethe Kirstine Petersen meldt at være kommen i Egteskab med Arbeidsmand Poul Rasmussen i graabrødrestrædet No 90.