Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 234
Barnets navn Peter
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1811-06-13
Undernr: 542
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-06-15
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-07-03
Død (dd-mm-åååå) 1811-09-21
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering og Budets Attest til Smedesvend Johan Henriks Hustrue, i Sophiegaden No 354.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil.
Pleiemoderen har Die.
1811 den 21 September - Død.
Barnet
Nr 235
Barnets navn Christian Borhardt
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1811-06-22
Undernr: 571
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-06-22
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-07-03
Morens navn Ciclie Riisberg
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering og Budets Attest til Arbeidsmand Christian Hansens Hustrue, boende i Møllergaden No 253.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil.
Pleiemod: har Die.
1812 den 26 Sept: indfandt sig Moderen til nærv: Barn: Hun navngav sig Cicilie Riisberg, tienende paa Hofaptheket hos Prof: Reiher og tilkjendegav at hun ved Hielp af nogle Folk paa Landet saae sig i Stand til selv at forsørge dette og derfore begierende det udleveret fra Stiftelsens Forsorg. udleveret  altsaa
1812 d. 26 Sept: udtagen.